نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

12 بهمن سالروز ورودامام خمینی به ایران

12 بهمن سالروز ورودامام خمینی به ایران


12 بهمن سالروز ورودامام خمینی به ایران

در این مراسم  دانش آموزان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی برنامه دوچرخه سوراری همگانی از میدان سپاه به طرف گلزار شهدا رااجرا  و در آنجا با شهیدان انقلاب میثاق دوباره بستند که راه آنها را ادامه دهند.