نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک روز شاد بدون کیف و کتاب

یک روز شاد بدون کیف و کتاب


یک روز شاد بدون کیف و کتاب

 در این مراسم صبحانه به طور دسته  جمعی وبا کمک مادران آش نذری پخته  شد و دانش آموزان وقت آزاد خود را صرف کارهایی از قبیل ورزش های مورد علاقه و تفریحات سالم  دیگر کردند معلمان و مشاوران هم بچه ها را همراهی کردند تا دانش آموزان بتوانند با انرژی بیشتر درس را شروع کنند