نمایشگر دسته ای مطالب

یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور "زارع" معاونت آموزشی

یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور "زارع" معاونت آموزشیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست این جلسه با حضور"امینی" رئیس اداره ، "زارع" معاونت اداره کل  ،محمودی سرپرست فرمانداری و دیگر اعضای شورا در سالن اجتماعات برگزار گردید و در مورد ادامه فعالیت دبیرستانهای نمونه در شهرستان خاتم و همچنین در مورد ساخت و ساز مجتمع فرهنگیان بحث و تبادل نظر گردید./.