نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش تصویری

گزارش تصویرینشست مشترک دانش آموزان هنرستان حنظله ودبیرستان دکتر علیم به همراه سخنرانی امام جمعه به مناسبت بزرگداشت دهه فجر.