نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش تصوری از اجرای طرح در محضر قرآن

گزارش تصوری از اجرای طرح در محضر قرآنطرح در محضر قرآن با حضور امام جمعه موقت  ودیگر همکاران اداری ومدرسه در مدرسه قرآنی هاجر برگزار شد .