نمایشگر دسته ای مطالب

گردهمایی مدیران مدارس منطقه مروست

گردهمایی مدیران مدارس منطقه مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست دومین جلسه هم اندیشی مدیران کلیه مقاطع ، در سال تحصیلی جدید پیرامون موضوعات آموزشی وپرورشی در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

"محمدی " ریاست اداره با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرمومدند :همه مطالبات من از آموزش وپرورش تحولی بنیادین در همه ارکان این نظام اعم از ساختار تشکیلات وحتی فلسفه آموزش وپرورش است ، از مدیران خواستند که برنامه های آموزش وپرورشی مدرسه را مطابق با سند تحول بنیادین طرح ریزی نمایند.

در پایان جلسه برنامه تکریم و معارفه معاون پرورشی ومعاون پشتیبانی اداره انجام شد.