نمایشگر دسته ای مطالب

گردهمایی رابطین طرح ملی دانش آموزی نجات آب ( داناب )

گردهمایی رابطین طرح ملی دانش آموزی نجات آب ( داناب )به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست گردهمایی رابطین طرح داناب با حضور نمایندگان سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد ، ریاست اداره آب منطقه ای شهرستان خاتم ،طاهری معاونت آموزش ، تیرگان  رابط منطقه و رابطین متوسطه دوره اول در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد . به گفته معاونت آموزش هدف از این گرد همایی توجیح رابطین طرح جهت ارتقای آگاهی دادن به دانش آموزان در مورد احیا وتعادل بخشی به آبهای زیر زمینی، اعلام کردند.