نمایشگر دسته ای مطالب

گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش درمروست

گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش درمروست


مراسم گرامیداشت هفته شوراهای اموزش وپرورش در دبیرستان نمونه امام جعفر صادق (ع) مروست برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست: 

دراین ایین رییس شورای آموزش و پرورش مروست با گرامی داشت هفته شورای آموزش و پرورش گفت : شورا و مشورت از سنت های دین ما است و این مسئله همواره در دین اسلام مورد تاکید بوده است.

"محمد رضا محمدی " نظام شورائی را متکی برخرد جمعی دانست و گفت : بهره مندی از مشورت افراد صاحب نظر و متخصص موجب رشد و شکوفائی آن مجموعه خواهد شد .

"محمدی " تشکیل شورای آموزش و پرورش را از دستاوردهای نظام شورایی در کشور برشمرد و گفت :قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشتمل بر ۲۲ ماده و ۲۱ تبصره در ۲۶ دیماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۹ دیماه ۱۳۷۲شورای نگهبان آن را تایید کرد.

درادامه بخشدار مروست نیز درسخنانی با بیان اینکه در آموزش و پرورش بحث شورا و مشورت همواره مورد تاکید است گفت:شورای آموزش وپرورش محل بهره مندی از خردجمعی برای سیاست گذاری و رفع مشکلات آموزش و پرورش است .

"فلاحتی " با معرفی سایر شوراهای موجود در ساختار آموزش وپرورش افزود:همه این همفکری ها برای فراهم آوردن زمینه تعالی و ترقی آینده سازان ایران اسلامی است .

وی ضرورت مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش را یادآورشد و گفت : مشارکت همگانی در آموزش و پرورش یک ضرورت است.

 

درادامه این مراسم از دانش آموزان برتر این اموزشگاه با اهدای هدایایی تقدیر شد.