نمایشگر دسته ای مطالب

کلنگ مرکزتحقیقات و پژوهشسرای دانش آموزی فرهنگیان مروست زده شد

کلنگ مرکزتحقیقات و پژوهشسرای دانش آموزی فرهنگیان مروست زده شد


مراسم کلنگ زنی مرکزتحقیقات و پژوهشسرای دانش آموزی فرهنگیان مروست با حضور مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان،رییس مجمع خیرین ساز استان ،کارشناس مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و مسئولین بخش مروست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

مرکزتحقیقات و پژوهشسرای دانش آموزی فرهنگیان مروست در خیابان شهید مطهری شهر مروست واقع شده است که با همکاری و مساعدت دستگاه های مربوطه کلنگ این مرکز با حضور مسئولین به زمین زده شد.
گفتنی است متراز این زمین 550متر مربع و اعتبار آن از محل کمک های خیری منطقه مروست است.