نمایشگر دسته ای مطالب

کلنگ زنی مرکز آموزش رفاهی و تحقیقات فرهنگیان مروست

کلنگ زنی مرکز آموزش رفاهی و تحقیقات فرهنگیان مروستضمن گرامیداشت هفته دولت مراسم گلنگ زنی مرکز آموزش رفاهی و تحقیقات فرهنگیان مروست جنب دانشگاه پیام نور بااعتبار 20 میلیاردريال با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار ، امام جمعه محترم ،بخشدار، رئیس آموزش و پرورش،و شورای شهربرگزار شد.