نمایشگر دسته ای مطالب

کسب مقام سوم کشوری مسابقات دو میدانی توسط دانش آموز مهدی نادی از روستای کرخنگان

کسب مقام سوم کشوری مسابقات دو میدانی توسط دانش آموز مهدی نادی از روستای کرخنگانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست دانش آموز مهدی نادی از روستای کرخنگان بخش مروست در مسابقات دو میدانی 3هزار متر که در شهر سنندج برگزارگردید موفق به کسب مقام سوم کشوری شد .  

  امینی ریاست اداره کسب این موفقیت را به این دانش آموز و خانواده ایشان تبریک گفت و از زحمات مربیان و کارشناس تربیت بدنی منطقه تشکر کرد.