نمایشگر دسته ای مطالب

کسب مقام دو ومیدانی نوجوانان کشور توسط دانش آموز مروستی

کسب مقام دو ومیدانی نوجوانان کشور توسط دانش آموز مروستیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:کسب مقام پنجمی مسابقات دومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور توسط مهدی نادی دانش آموزدبیرستان رازی کرخنگان را تبریک عرض میکنیم

این مسابقات به میزبانی شهرکرد برگزار گردید که دانش آموز مروستی در این مرحله به کسب مقام پنجم دست یافت.