نمایشگر دسته ای مطالب

کسب رتبه کشوری جشنواره دانایی و توانایی توسط فهیمه فلاحتی

کسب رتبه کشوری جشنواره دانایی و توانایی توسط فهیمه فلاحتیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جشنواره دانایی و توانایی که با هدف شناسایی و تجلیل از دانش آموزان برتر کتابخوان در اردوگاه فرهنگی و تربیتی شهید باهنر کشور برگزار شد شش نفر از دانش آموزان یزدی حائز رتبه برتر کشور شدند.

به گفته" توانگر"معاونت پرورش اداره این دانش آموزان پس از موفقیت در مسابقات کتابخوانی مراحل آموزشگاه ،منطقه و استان به مرحله کشوری این مسابقات حضور یافتند و فهیمه فلاحتی از دبیرستان فاطمه الزهرا جزءشش نفر برتر کشور انتخاب شدند کسب این موفقیت را به جامعه فرهنگیان ،مدیریت دبیرستان فاطمه الزهرا و پرسنل زحمت کش این دبیرستان تبریک عرض می نماییم./.