نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه آموزشی دبیران ومدیران متوسطه اول ودوم

کارگاه آموزشی دبیران ومدیران متوسطه اول ودومبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست گردهمایی و کارگاه آموزشی دبیران و مدیران متوسطه اول ودوم با حضور سرگروههای منطقه در محل دبیرستان فاطمه الزهراء(س)برگزار گردید.                                                                               در این گردهمایی امینی ریاست اداره آموزش وپرورش در مورد مسائل آموزشی وپرورشی ،گزیده ای از روشها وفنون تدریس وروشهای کلاس داری ، برای دبیران صحبت کردند. در ادامه نتایج مرحله اول آزمونهای علمی متوسطه دوم و آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول و همچنین آزمونهای نهایی خرداد 96 توسط معاونت آموزش و کارشناس آموزش متوسطه تحلیل و به سمع ونظر دبیران ومدیران رسید. در پایان نیز کارگروههای تخصصی با حضور کلیه دبیران و سرگروههای منطقه تشکیل گردید.