نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه آموزشی آموزگاران عشایری با حضور معاونت ابتدایی آقای "رادمنش "و کارشناس عشایری آقای "عباسی" از اداره کل

کارگاه آموزشی آموزگاران عشایری با حضور معاونت ابتدایی آقای "رادمنش "و کارشناس عشایری آقای "عباسی" از اداره کلبه گزارش روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش مروست این کارگاه در مدرسه ابوذر برگزار شد و در این کارگاه دکتر رادمنش در ابتدا  ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آموزگاران  عشایری گفت اصل و اساس تربیت توجه و شخصیت دادن به دانش آموزان است وهمچنین در کنار اهمیت دادن به درس بچه ها باید به هنر ، ورزش و بازی بچه نیز توجه شود و در پایان با دادن لوح تقدیر از آموزگاران تشکر گردید.