نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه آموزشی ،آسیب های اجتماعی و فضای مجازی

کارگاه آموزشی ،آسیب های اجتماعی و فضای مجازیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی و  فضای مجازی و آسیب های مواد مخدر با حضور "قاسم خاکپور " پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم در هنرستان دخترانه عفت برگزار شد .

"خاکپور " در مورد آسیب های استفاده نادرست از فضای مجازی و خطراتی که با عدم آگاهی و اعتمادهای کاذب از این رسانه اجتماعی ممکن است برای مخاطبان مشکل ساز شود ، مواردی را بیان نمود.

در ادامه ایشان در بحث مواد مخدر گفت : امروزه شکلهای جدیدی از مواد وجود دارد در غالب وبسته بندی دارویی و با تبلیغات سوء برای دانش آموزان از جمله تمرکز وعدم خستگی در مطالعه ، که باعث اغفال بعضی از دانش آموزان می شوند .

همچنین بعضی از افراد از دوستی های بین دانش آموزان برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و در دوستی ها جانب احتیاط رعایت شود .