نمایشگر دسته ای مطالب

کاروان راهیان مکتب حاج قاسم

کاروان راهیان مکتب حاج قاسم


عزیمت کاروان مکتب حاج قاسم عزیز به استان کرمان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مروست:

اردوی زیارتی یک روزه کارمندان مدیریت آموزش  و پرورش شهرستان مروست به استان کرمان تحت عنوان راهیان مکتب حاج قاسم برگزار شد.