نمایشگر دسته ای مطالب

چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مروست برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مروست برگزار شد


چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی باحضور رییس آموزش و پرورش مروست،نماینده سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان، نماینده بهداشت مروست وآموزش دهندگان سوادآموزی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:
این جلسه که درراستای همکاری دستگاه های اجرایی با محوریت انعقاد تفاهم نامه با سازمان تبلیغات اسلامی برگزارشد نماینده سازمان تبلیغات با بیان اینکه علم آموزی محدودیت سنی و مکان وزمان نمی شناسد اعلام گفت:سازمان تبلیغات اسلامی میتواند بعنوان مرکزی آموزشی درزمینه ی آموزه های دینی وتشویقات خاص برای سوادآموزان فعالیت وهمکاری داشته باشد .

درادامه نماینده پایگاه بهداشت و سلامت نیزبا اشاره به اهمیت سواددر امر رعایت بهداشت افراد به موضوع مطالعه کتابهای آموزشی ،بهداشتی اشاره کرد و گزارشی از همکاری های چندین ساله ی این ارگان باسوادآموزی ارائه کرد.

درپایان جلسه نیز با توجه به حضور نماینده موسسه خصوصی طرف قرارداد در مورد بیمه آموزش دهندگان بحث وگفتگو شد .
لازم بذکر است درپایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از همکاری نماینده پایگاه بهداشت و سلامت مروستدر راستای ارتقای سواد قدردانی شد .