نمایشگر دسته ای مطالب

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش مروست برگزار شد

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش مروست برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست: چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه مروست در سال تحصیلی97-98 با حضور "فلاحتی"بخشدار،"ضیاییان" امام جمعه موقت ، "رضوی" شهردار،معاونین اداره و دیگر مسئولان ذیربط برگزار گردید.

در این جلسه به چند موضوع مختلف بررسی و رسیدگی شد،عبارتند از:

1-برنامه های پروژه مهر

2-تعیین تکلیف عقب نشینی زمین مدرسه خیری فلاح

3-تعیین تکلیف زمین مدرسه سلمان فارسی مبارکه

4-تعیین شهریه مدرسه هیئت امنایی خلیج فارس