نمایشگر دسته ای مطالب

پیام "امینی "ریاست اداره به مناسبت هشتم اسفند روزامور تربیتی و تربیت اسلامی

پیام "امینی "ریاست اداره به مناسبت هشتم اسفند روزامور تربیتی و تربیت اسلامیهشتم اسفند ماه یاد آور تولد نوین ((پرورش ))در نظام تعلیم وتربیت ایران است .پرورشی که متناسب با اهداف جمهوری اسلامی که همانا تربیت مسلمان ناب می باشد  طراحی شده است . شهیدان رجایی وباهنر نیک دانستند که تعلیم بدون تربیت معنوی ،جامعه آرمانی جمهوری اسلامی را به بار نخواهد نشاند  بنابراین در نخستین گام ،نهاد پر برکت امور تربیتی را بنا نهادند وبه  همین مناسبت فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیر وتشکر از زحمات تلاشگران عرصه تربیت به ویژه معاونان ، مربیان و مشاوران حوزه پرورشی تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون همه عزیزان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آینده سازان ایران از خداوند خواستارم.