نمایشگر دسته ای مطالب

پدافند غیر عامل در هنرستان حنظله و با حضور دانش آموزان دکتر علیم

پدافند غیر عامل در هنرستان حنظله و با حضور دانش آموزان دکتر علیمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست رزمایش پدافند غیر عامل با همکاری حوزه بسیج دانش آموزی ،آتش نشانی و مسئولین ادارت در هنرستان حنظله و با حضور دانش آموزان  دبیرستان دکتر علیم برگزار شد این پدافند مجموعه اقدامات غیر مسلحانه به موجب کاهش آسیب پذیری و ارتقاءپایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای دشمن می باشد .