نمایشگر دسته ای مطالب

همراهی ادارات مروست با آموزش وپرورش برای محو بیسوادی

همراهی ادارات مروست با آموزش وپرورش برای محو بیسوادی


با هدف به صفر رساندن بیسوادی در مروست ، کمیته امدادامام خمینی (ره) ،جهادکشاورزی،بهزیستی وثبت احوال این شهر با اداره آموزش و پرورش تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه مروست گفت: همزمان با هفته سوادآموزی این تفاهم نامه مشترک به امضای روسای کمیته امدادامام خمینی (ره) ،جهادکشاورزی،بهزیستی و ثبت احوال رسید.

"محمدی" هدف از انعقاد این تفاهم نامه را بهره مندی از همراهی و توان این ادارات برای به صفر رساندن بیسوادی دراین منطقه ذکرکرد.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی بر باسوادی همه بیسوادن، آموزش و پرورش به همراهی و همکاری دستگاههای مذکور نیازمند است.

ایشان یادآورشد : دراین تفاهم نامه 8 ماده ای دستگاه های مذکور با عضویت در یک کمیته ی راهبری و برنامه ریزی درامرشناسایی گروه های هدف ، جذب بی سوادان و کم سوادان و تبادل بانک های اطلاعاتی با آموزش و پرورش همکاری می کنند.

این مسئول تصریح کرد: طبق آمار های موجودتاکنون با سوادی 97درصدی جامعه هدف درمروست محقق شده است و امیداست با این همراهی ، آماربیسوادان تا پایان سال 98 به صفربرسد.