نمایشگر دسته ای مطالب

همایش مشاوره فردی وانتخاب رشته کنکور 1400

همایش مشاوره فردی وانتخاب رشته کنکور 1400همایش مشاوره فردی وانتخاب رشته کنکور با حضور زارع مشاوره برجسته استان درمحل دبیرستان نمونه فدک ومرکز مشاوره نوید اداره آموزش وپرورش شهرستان مروست برکزار گردید.دراین همایش به پیش از20 نفر داوطلبین کنکور که رتبه های قا بل تو جهی داشتند خدمات مشاوره ای جهت انتخاب رشته انجام شد