نمایشگر دسته ای مطالب

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی


همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست،فلاحتی حراست بخشداری ،خانم بذرافشان رییس ورزش و جوانان مروست،فلاحتی معاون پرورشی،یزدانی مسئول هیئت دوچرخه سواری ،محمدیان حراست آموزش وپرورش  برگزار شد 
لازم به ذکراست این همایش با همکاری آموزش و پرورش مروست،ورزش و جوانان مروست،هیئت دوچرخه سواری منطقه برگزار گردید
در پایان این همایش به قید قرعه چندین نفر هدایایی اهدا گردید.
(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)