نمایشگر دسته ای مطالب

همایش بزرگ سازمان دانش آموزی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست

همایش بزرگ سازمان دانش آموزی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی شهرستا ن مروست 

کریمی ریاست سازمان دانش آموزی استان وکارشناسان مربوطه باحضور فلاحتی معاونت پرورشی ،یزدانی مسول سازمان دانش اموزی بامدیران ومربیان پیشتازان مدارس وروسای شواری دانش اموزی در مخل سالن اجتماعات آموزش وپرورش مروست برگزار گردید

در ادامه برگزاری کلاس آموزشی وتوجیهی جهت مربیان پیشتازمدارس با حضور روسای شواری دانش آموزی مدارس کلیه مقاطع دخترانه،پسرانه،انتخابات مجلس دانش آموزی برگزار گردید/