نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آسیب شناسی شبکه های مجازی و اینترنت

همایش آسیب شناسی شبکه های مجازی و اینترنت


همایش
همایش

این همایش در دو نوبت جداگانه برای پسران و دختران تشکیل و در این همایش گفته شد با اینکه دنیای مجازی امکانات رفاهی زیادی به همراه داشته ولی برای بیشتر افراد جامعه اتلاف وقت ،هزینه ،بیماریهای روحی روانی و گسستگی خانواده به همراه داشته است .