نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کتاب خوان کودک و نوجوان

نشست کتاب خوان کودک و نوجوان


نشست کتاب خوان کودک و نوجوان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مروست هدف از این نشست این است  که دانش آموزان فعال در زمینه کتاب خوانی  ، کتابهای خوانده شده را به دانش آموزان  دیگر معرفی وآنها را تشویق به کتاب خوانی کند در این نشست یزدانی  از فواید کتاب و کتاب خوانی گفت و این که اگر دانش آموزان بخواهند موفق شوند فقط به کتابهای درسی اکتفا نکنند و همه باید لااقل هفته ای یک کتاب  مطالعه کنیم و در پایان از مدیر ،معلم ،و دانش آموزان فعال مدرسه در زمینه کتاب خوانی  تقدیر بعمل آمد .