نمایشگر دسته ای مطالب

نشست کتاب خوان در مدرسه امام رضا در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب

نشست کتاب خوان در مدرسه امام رضا در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاببه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مروست به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نشست کتاب خوان  در ایام ا... دهه فجربا همکاری مسئولین کتابخانه در مدرسه امام رضا برگزار گردید در این نشست دانش آموزان کتابهایی را که خوانده بودند خلاصه آن را برای بچه های دیگر تعریف کردند و در پایان از دانش آموزان فعال در حوزه کتاب و کتاب خوانی تقدیرو تشکر گردید.