نمایشگر دسته ای مطالب

نخستین جلسه پروژه مهر برگزار شد

نخستین جلسه پروژه مهر برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:نخستین جلسه پروژه مهر در سال 98با هدف بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت،شورای پروژه مهر منطقه مروست با حضور محمدی ریاست اداره و مسئولین واحد های مختلف در محل اداره آموزش و پرورش مروست برگزار گردید.
"مهدی یزدانی"معاونت آموزش گفت:در شورای پروژه مهر،5کارگروه در زمینه های ساماندهی نیروی انسانی،تعمیر و تجهیز،نظارت و ارزیابی،تایید صلاحیت و کارگروه توجیه،تبلیغ واطلاع رسانی به صورت تخصصی و جزئی فعالیت دارند که به این کارگروه ها در سطح مناطق کارگروه انتصابات اضافه شده و همچنین کارگروه تربیت بدنی و فرهنگی به پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش یزد به این مجموعه اضافه میشود.
مهمترین هدف برگزاری و تشکیل این کارگروه ها ،بیان ابتکارات وطرح های علمی ،در رفع مشکلات و موانع، بهره گیری از فضای عمومی جامعه به ویژه جلب مشارکت های مردمی میباشد
(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)