نمایشگر دسته ای مطالب

میر بهبودی سرپرست فرمانداری خاتم: نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه با اهمیت است

میر بهبودی سرپرست فرمانداری خاتم: نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه با اهمیت است


وظيفه آموزش و پرورش در جامعه شناخت و حل نيازهاي فکري جوانان است.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
سرپرست فرمانداری خاتم در نشست شورای آموزش و پرورش مروست نقش آموزش و پرورش را در توسعه جامعه مهم توصیف کرد و گفت:
توسعه انساني رکن اصلي توسعه پايدار است و بايد براي ارتقاي کيفيت آموزش در کشور تلاش شود. وظيفه آموزش و پرورش در جامعه شناخت و حل نيازهاي فکري جوانان است.
جواد میر بهبودی افزود: تعليم و تزکيه نفس و آموزش فلسفه معاني زندگي به نسل هاي آينده از مهمترين وظايف معلمان است. در جامعه اي که علم و دانايي، محور توانمندي و توسعه جوامع بشري باشد ارتقاي کيفي آموزش و تربيت نسلي پرسشگر و خلاق امري ضروري است.
 
  این مقام مسئول خاطر نشان کرد:آموزش و پرورش زمينه ساز رشد فکري و اخلاقي انسان هاي يک جامعه پويا است. آموزش و پرورش، تنها راه کمال انسان به سوي سعادت و خوشبختي است. اهميت نقش آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي متخصص، دانشمند و آشنا به علوم جديد بسيار حائز اهميت است.
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست