نمایشگر دسته ای مطالب

مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس منطقه مروست برگزار شد

مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس منطقه مروست برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست :

مصاحبه حضوری داوطلبان مدیریت مدارس منطقه مروست در محل سالن اجتماعات  اداره آموزش و پرورش با حضور "محمدی"ریاست اداره ومصاحبه کنندگان برگزار شد.
به گفته مهدی یزدانی دبیر کمیته انتخاب و انتصاب مدیران منطقه مروست مصاحبه تعدادی از داوطلبان امروز پنج شنبه 98/04/27 برگزار شد وسایر داوطلبان نیز در روز شنبه 98/04/29 جهت شرکت در مصاحبه حاضر خواهند شد و امتیازات این افراد در سامانه مربوطه ثبت و ترتیب اثر داده خواهد شد.