نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقه کتابخوانی سواد آموزان

مسابقه کتابخوانی سواد آموزانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سواد آموزان منطقه مروست همزمان با سراسر استان در مسابقه کتابخوانی (داستان یک زندگی) شرکت کردند.