نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه انشاء نویسی ویژه سواد آموزی

مسابقه انشاء نویسی ویژه سواد آموزی


مسابقه انشاء نویسی ویژه سواد آموزی

سواد آموزان دوره انتقال در راستای پرسش مهر ریاست جمهوری به رقابت در مسابقه ای با موضوع اهمیت صرفه جویی در پیشرفت کشور پرداختند.