نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم نمادین جشن عاطفه ها

مراسم نمادین جشن عاطفه ها به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جشن عاطفه ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)  در مدرسه نمونه خلیج فارس با حضور  "ضیائیان " امام جمعه موقت و مسئولین ادارات  برگزار شد ضیائیان در این مراسم   گفت داستان کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق  می کنند به نقل از آیه قران  داستان دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد و کسانی هم که در راه  خدا اموال خود را انفاق می کنند اگر در این کارشان منت و ریا نباشد و فقط برای خدا باشد پاداش آن نزد پروردگار محفوظ می ماند و در پایان مراسم مسئولین همراه با دانش آموزان هدایایی خود را  به صندوق ریختند.