نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان نمونه دخترانه خلیج فارس و فدک برگزار شد

مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان نمونه دخترانه خلیج فارس و فدک برگزار شد


مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیاءو مربیان منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:

مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان نمونه دخترانه خلیج فارس و فدک با حضور "محمدی"ریاست اداره،"قانع"رییس شورا،"فلاحتی"معاونت پرورشی ،"حاج آقا قنبری " کارشناس پرورشی ،"وکیلی"کارشناس انجمن اولیا ومربیان و "طباطبایی"پیشکسوت فرهنگی برگزار شد.

محمد رضا محمدی بیان کرد:خانه و مدرسه دونهاد تربیتی مهم که هردو نهاد تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار دانش آموزان است.

وی افزود:اولیاء به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های باارزش دارای حق اظهار نظر ،حق نظارت در مسائل دارند،بنابراین  ضرورت ارتباط و تبادل نظر اولیاءومربیان صورت می گیرد.

محمدی در ادامه گفت:دانش آموزانی که والدینشان  فعالیت های مربوط به مدرسه شرکت میکنند نوعی روحیه اجتماعی پیدا میکنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئولیت بیشتری دارند.

همچنین حاج آقا قنبری نیز بیان داشت خانه و مدرسه مظهر همکاری در امر تربیت و آموزش است ، خانه و مدرسه در صدر رشد تعامل دانش آموزان است.

در پایان مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیاء و مربیان برگزار و نفرات اصلی این انجمن مشخص شد.