نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم ختم" محمد رضا کشاورز " خیر مدرسه ساز

مراسم ختم" محمد رضا کشاورز " خیر مدرسه سازبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست مراسم ختم به مناسبت سومین روز درگذشت خیر مدرسه ساز" محمد رضا کشاورز" در مدرسه نمونه خلیج فارس با حضور "امینی" ریاست اداره ،امام جمعه،فرماندار،بخشداری و جمعی از فرهنگیان همراه با اقامه نماز جماعت مغرب، عشاءو مداحی اهل بیت  برگزار گردید.