نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تقدیر وتشکر از مدیران وآموزگاران مقظع ابتدایی بخش مروست

مراسم تقدیر وتشکر از مدیران وآموزگاران مقظع ابتدایی بخش مروست به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست مراسم تقدیر وتشکر از مدیران وآموزگاران مقطع ابتدایی بخش مروست باحضورطاهری معاون آموزش حسینی کارشناس آموزش ودیگر همکاران از اداره آموزش وپرورش در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مروست برگزار شد. حسینی کارشناس آموزش هدف این برنامه را به پاس قدر دانی از کلیه همکاران در مقطع ابتدایی بخاطر تلاش در امر آموزش وشرکت فعال در طرح های ابتدایی دانست .