نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تجلیل از فعالان وپیشکسوتان سوادآموزی درراستای اجرای برنامه های هفته سوادآموزی

مراسم تجلیل از فعالان وپیشکسوتان سوادآموزی درراستای اجرای برنامه های هفته سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست درمراسمی باحضور حاضری رییس ارزشیابی وسنجش سوادآموزی ومحمدی ازحوزه معاونت سوادآموزی استان ومسئولین اداره از آموزشیاران وآموزش دهندگان تجلیل شد درپایان مراسم نیز کتاب سوره های سبز (سرگذشت پژوهی زندگی شهدای سوادآموزی ) به امینی ریاست اداره اعطا شد.