نمایشگر دسته ای مطالب

مانور زلزله و ایمنی در مدارس مروست برگزار شد

مانور زلزله و ایمنی در مدارس مروست برگزار شد


همزمان با سراسر کشور بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی با رویکرد مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی در مدارس بخش مروست برگزار شد.

گزارش تصویری اجرای مانور زلزله و ایمنی در مدارس مروست