نمایشگر دسته ای مطالب

غباروبی گلزار شهدا در هفته معلم

غباروبی گلزار شهدا در هفته معلمبه مناسبت گرامی داشت هفته معلم همکاران فرهنگی در گلزار شهداو شهدای گمنام و همچنین سر قبر همکار فرهنگی " رضا ارجمندی" حاضر و برای شادی روح همه شهیدان  انقلاب فاتحه ای نثار کردند .