نمایشگر دسته ای مطالب

غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته سواد آموزی

غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست در هفته گرامیداشت سوادآموزی  ریاست اداره به همراهی جمعی از همکاران  اداری، آموزش دهندگان وسوادآموزان  باحضوردرگلزارشهدا با آرمان های والای امام (ره) تجدید پیمان کردند.