نمایشگر دسته ای مطالب

غبارروبی گلزار شهدای مروست به مناسبت هفته سواد آموزی

غبارروبی گلزار شهدای مروست به مناسبت هفته سواد آموزی


به مناسبت هفته گرامیداشت سوادآموزی "محمدی"ریاست اداره به همراهی جمعی از همکاران اداری، آموزش دهندگان وسوادآموزان منطقه مروست باحضوردرگلزارشهدا با آرمان های والای امام (ره) تجدید پیمان کردند.

به مناسبت هفته گرامیداشت سوادآموزی "محمدی"ریاست اداره به همراهی جمعی از همکاران اداری، آموزش دهندگان وسوادآموزان منطقه مروست باحضوردرگلزارشهدا با آرمان های والای امام (ره) تجدید پیمان کردند.
در این مراسم مسئولین با قرائت فاتحه ،غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای مروست با آرمان های بلند شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.