نمایشگر دسته ای مطالب

طنین زنگ مهرومقاومت درمدارس شهرستان مروست

طنین زنگ مهرومقاومت درمدارس شهرستان مروستبه گزارش روابط عممومی شهرستان مروست

زنگ مهر ومقاومت با حضور فلاحتی سرپرست فرمانداری وامام جمعه شهرستان وجمعی دیگر از مسولین به همرا خانواده معظم شهدا در محل دبیرستان نمونه فدک نواخته شد

دراین مراسم ابراهیمی امام جمعه شهرستان گفت :امنیت وآرامش امروز در کشور را مدیون ایثار وشهادت واز خودگذشتگی رزمندگان و خانواده های شهدا هستیم وشما دانش آموزان با تلاش درسنگر علم ودانش باید از خون شهدا پاسداری کنید

محمدی ریاست اداره درادامه ضمن تبریک به دانش آموزان به مناسبت آغاز سال تحصیلی وحضور در مدرسه از دانش آموزان خواست با رعایت پروتکل های بهداشتی به حفظ سلامت خودودیگران کوشا باشند

تا ادامه تحصیل بصورت حضوری در مدارس انجام شود وبیشترین بهره علمی رااز سال تحصیلی جاری داشته باشند

فلاحتی فرماندار ضمن تشکر ازهمکاری کلیه مسولین شهرستان با آموزش وپرورش این نهاد سازنده واجتماعی تنها راه پیشرفت موفقیت هر جامعه ذکر کرد