نمایشگر دسته ای مطالب

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 1399-1400 در منطقه مروست

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 1399-1400 در منطقه مروست


طرح سنجش

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 1399-1400 در منطقه مروست آغاز شد.

"محمدی" ریاست اداره"،"حسینی"معاونت آموزش و"نجفی"معاون پشتیبانی "محمدیان"حراست از پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در محل دبستان پسرانه شهید باهنربازدید کردند.

طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی کودکان آماده ورود به دبستان  در منطقه مروست در حال برگزاری میباشد و با توجه به اولویت ها ونوبت دهی دانش آموزان مشمول این طرح در پایگاه دبستان شهید باهنر حضور یافته و مورد سنجش قرار میگیرند.