نمایشگر دسته ای مطالب

ضدعفونی و گند زدایی مدارس منطقه مروست برای مقابله با کرونا

ضدعفونی و گند زدایی مدارس منطقه مروست برای مقابله با کرونا


گـــــــــزارش تصویری

گـــــــزارش تصویری از روند ضد عفونی و گند زدایی مدارس منطقه مروست