نمایشگر دسته ای مطالب

شور نیکوکاری در مدارس مروست

شور نیکوکاری در مدارس مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست مراسم نمادین جشن نیکوکاری وجشن درختکاری  با حضور ریاست اداره ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)،شورای شهر وجمعی دیگر از مسئولین منطقه در محل دبستان شهید باهنر مروست برگزار شد .

"محمدرضا محمدی " ریاست اداره در جمع دانش آموزان گفت :هدف از برگزاری جشن نیکوکاری نوع دوستی ،مشارکت معنوی ودر کنارهم بودن است تا درطول سال ودر سطح جامعه وبخصوص مدارس نهادینه شود.

وی افزود : انفاق وگذشت فقط شامل مادیات نمی باشد اگر درمسائل درسی بتوانیم به دوستان وهمکلاسان خود کمکی کنیم بزرگترین کمک وگذشت است .

در ادامه با همکاری اداره منابع طبیعی و حضور شرکت کنندگان در جشن نیکوکاری ،چند اصله نهال درحیاط مدرسه  کاشته شد .