نمایشگر دسته ای مطالب

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ منطقه مروست

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ منطقه مروست


شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ مروست با حضور مشاورین منطقه مروست،نخبگان و رتبه های برترکنکورسالهای گذشته وباهمکاری مرکز مشاوره نوید باسرپرستی آقای ابوذرافخمی درمحل دارالقران شهید مطهری

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ مروست با حضور  مشاورین منطقه مروست،نخبگان و رتبه های برترکنکورسالهای گذشته وباهمکاری مرکز مشاوره نوید باسرپرستی آقای ابوذرافخمی درمحل دارالقران شهید مطهری