نمایشگر دسته ای مطالب

سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره فرهنگی، هنری،ورزشی عشایری

سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره فرهنگی، هنری،ورزشی عشایریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره فرهنگی ، هنری،ورزشی عشایری با حضور "محمدی " ریاست اداره "یزدانی " معاون پشتیبانی " نیک روش "ریاست اداره جهاد کشاورزی"رسایی"رییس اداره دامپزشکی ،مدیران مدارس عشایری ،دهیار و شورای روستای کرخنگان،درمنطقه ی گردشگری کر روستای کرخنگان برگزار شد.