نمایشگر دسته ای مطالب

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی مروست

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی مصادف با گرامیداشت هفته شوراها با حضور مسئولین و اعضای شورای آموزش وپرورش  در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد . به گفته کارشناس سواد آموزی معضل تغیرات آماری سواد  در منطقه ، خود اظهاری مردم به طور نا صحیح در سر شماریها ، کوچ طایفه فیوج و کارگران فصلی در منطقه می باشد .