نمایشگر دسته ای مطالب

سومین جلسه شورای آموزش وپرورش در سال 96

سومین جلسه شورای آموزش وپرورش در سال 96به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست سومین جلسه شورای آموزش وپرورش باحضور بخشدار ریاست شورا ودیگر اعضا در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

در ابتدا "محمد علی امینی" ریاست اداره از همراهی وهمفکری اعضای شورای آموزش وپرورش در پیش برد اهداف آموزش وپرورش ورفع مشکلات ،تشکر وقدردانی نمود .

در ادامه "امینی "به وضعیت کمبود نیروی آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقطع ابتدایی ومتوسطه  دوم اشاره کرد و تنها امید حل این مشکل را از طریق جذب نیروی خرید خدمات دانست ،سپس در مورد  اوقات فراغت دانش آموزان بحث وتبادل نطرهایی صورت گرفت و اگر تعطیلات بافعالیت های مناسب پر نشود دانش آموزان خود را با فعالیت های بیهوده سرگرم می سازند ونظر اعضابرای تحقق واستفاده هر چه بهتر این اوقات همکاری کلیه نهادهاو ارگانهای دیگر ضروری است . در پایان  با رای گیری اعضای هیات امنای پژوهشسرای دانش آموزی شهید فهمیده نیز مشخص شد.